850999

Cinemaniac > Think Film 2019

The project unfolds in two exhibitions

Goran Trbuljak: WOW, WOW i ready-made

*

Misliti filmmisliti kino / think film … think cinema

MLADEN STILINOVIĆ / CHAI SIRIS / SILVESTAR KOLBAS / LARA UŠIĆ

Curated by Branka Benčić

14. – 31. 7. 2019. MMC LUKA, Pula

The 18th edition of the Cinemaniac > Think Film exhibition is structured in two parts, as two separate exhibitions, with the addition of screenings and discussions. The first exhibition is by Goran Trbuljak, a versatile artist, visual artist, pioneer of conceptual art, film cinematography, and animated film author. At the exhibition in Pula, Trbuljak will exhibit the latest cycle of his photographs from the series Sketches for a Sculpture, a series of still life photographs of sorts, with arranged ready-made objects as attributes of his two professions. He says about the concept behind the exhibits: “Godard said that cinema is truth twenty-four times per second, Haneke said it is a lie twenty-four times per second, and for me, cinema is twenty-four ready-mades per second.”

The second part of the project is the group exhibition Think Film >Think Cinema, pooling several artistic positions, which talk in different ways about the spaces of cinemas through works encompassing different meanings – cinema as a social space, as a space of memories and nostalgia, as a space of the magic of the screening, as a place of specific architecture, as a physical and symbolic space that follows and reflects societal and technological transformations. Exhibiting artists: Mladen Stilinović, Chai Siris, Silvestar Kobas, Lara Ušić.

Additional programme:

Monday 15 July at 7 p.m. is dedicated to the presentation of the book Film and Art After Cinema (published by MAMA, Zagreb, 2019) by Lars Henrik Gass, Director of the International Short Film Festival in Oberhausen. Following the discussion, at 8 p.m. recent short films from the selection of the International Short Film Festival Oberhausen will be screened.

To coincide with Pula Film Festival the exhibition Tomislav Gotovac: Cinema by All Means will run at Apoteka – Space for Contemporary Art.

 

ChaiSiris_smallOsamnaesto izdanje izložbe Cinemaniac >Misliti film, strukturirano je u dva dijela, kao dvije izložbe, uz popratni program projekcija i razgovora. To je samostalna izložba Gorana Trbuljaka, svestranog umjetnika, vizualnog umjetnika, pionira konceptualne umjetnosti, filmskog snimatelja i autora animiranih filmova. Na izložbi u Puli Trbuljak se predstavlja posljednjim ciklusom fotografskih radova iz serije Skice za skulpturu, svojevrsnim mrtvim prirodama s aranžiranim ready-made objektima kao atributima njegove dvije profesije. O konceptu u pozadini realizacije navedenih radova tvrdi: „Godard je rekao da je film istina 24 puta u sekundi, Haneke da je to laž 24 puta u sekundi, dok je film za mene 24 snimljena ready-madea u sekundi“.

Drugi dio projekta mala je skupna izložba Misliti film … misliti kino, koja okuplja nekoliko umjetničkih pozicija koje na različite načine progovaraju o prostorima kina kroz radove koji prelamaju različita značenja – kino kao društveni prostor, kao mjesto sjećanja i nostalgije, mjesto čarolije projekcije, specifične arhitekture, kao fizički i simbolički prostor koji prati i kroz kojeg se reflektiraju društvene i tehnološke transformacije. Izlažu: Mladen Stilinović, Chai Siris, Silvestar Kolbas, Lara Ušić i dr.

U sklopu dodatnog programa u ponedjeljak, 15. srpnja u 19:00 sati, predstavit će se knjiga Film and Art After Cinema Larsa Henrika Gassa, direktora Međunarodnog festivala kratkog filma u Oberhausenu (izd. MAMA Zagreb, 2019). Nakon razgovora u 20:00 sati slijedi program projekcija recentnih kratkih filmova iz selekcije Festivala u Oberhausenu (International Short Film Festival Oberhausen). U isto vrijeme, u Apoteci – prostoru za suvremenu umjetnost, može se pogledati izložba Tomislav Gotovac: Film svim sredstvima.

Organizator / Organized by

Apoteka – Prostor za suvremenu umjetnost / Apoteka – Space for Contemporary Art