foundfoot

The Museum of Found Footage / Muzej pronađenog filma

Dvorana Gorgona, srijeda, 24. 10. 2018. u 19 sati

NIKA AUTOR, ELI CORTIÑAS, HARUN FAROCKI, ŽELJKO KIPKE, JEAN GABRIEL PERIOT, DAMIR RADIĆ
DALIBOR MARTINIS, DOPLGENGER

Kustosice: Branka Benčić i Tanja Vrvilo

Što ostaje od postojećega filma i povijesnoga filmskog dispozitiva, njegovih osjetilnih, misaonih i strukturnih obličja nakon doba filma, u vremenu višemedijskih pokretnih slika koje odbacuje fizičku fakturu i aparaturu, remedijalizirajući artefakte i djelatni sustav zastarjeloga medija?

Program Kina umjetnika Muzej pronađenog filma posvećen je filmskim i umjetničkim praksama found footagea. Žanr found footagea / pronađenog filma specifična je praksa filmskog mišljenja, kritička filmska praksa koja obuhvaća različite strategije, postupke i konceptualizacije, a predstavlja naknadni život filmskog djela, prerađeni filmski arhiv. U tom smislu Muzej pronađenog filma, ukazat će i podsjetiti na mjesto filma u kontekstu filmske baštine, na umjetničke prakse found footagea i prostore galerija i muzeja kao mjesta čuvanja i sjećanja, oživljavanja i emancipacije globalnog arhiva filma kroz prakse suvremenih umjetnika, koji posežu za strategijama reza / montaže, ponavljanja, aproprijacije, upotrebe referenci i citata, kritičkog potencijala i statusa slike u društvenom i kulturnom polju.

Muzej pronađenog filma predstavlja fragmentarnu panoramu kroz koju se radovima međunarodnih i hrvatskih umjetnika publici približavaju i čine vidljivima raznolike prakse rada s found footage filmom. Umjetnici se bave različitim temama – od filmskog arhiva, Hollywooda, fetišizma, potencijala političkog govora ili analize kompleksnih društvenih pitanja, propitujući teme rada, probleme migracije, feminizma – stvarajući nove diskurzivne mreže odnosa. Objekti kritičkoga interesa reprezentacije su različitih pozicija moći koje ogoljuju trenutke društvene zbilje, uokvirujući politiku, diskriminaciju, nasilje, nepravdu, migracije (J. G. Periot, D. Radić, Nika Autor), kodove kinematografije i poziciju ženskog subjekta (Doplgenger, Eli Cortinas), reprezentaciju povijesne filmske avangarde (D. Martinis) ili Hollywood (Ž. Kipke, E. Cortiñas), dok Harun Farocki u Workers Leaving the Factory kroz perspektivu povijesti filma uokviruje mrežu odnosa rada, tvornica i radnika, a u Schnittstelle / Interface otvara izlaganje o rezu, ključnom mjestu između slika, koje se odvija na montažnom stolu, dok nas metanarativnom gestom uvodi u prostor filmskog mišljenja.

Program Muzej pronađenog filma je u obliku izložbe bio predstavljen na Festivalu igranog filma u Puli, u okviru popratnog programa Cinemaniac – Misliti film.

Program Kino umjetnika Muzej pronađenog filma suorganiziraju: Muzej suvremene umjetnosti, Apoteka – Prostor za suvremenu umjetnost, Film-protufilm & Serije za invizibilno kino.

KINO UMJETNIKA programska je aktivnost MSU-a pokrenuta 2012. godine kojom Muzej predstavlja suvremene umjetnike i njihove filmske i video opuse nastale u prostoru presijecanja suvremene umjetnosti i kinematografije, filma i vizualnih umjetnosti. Program projekcija uz razgovore sa sudionicima predstavlja recentnu produkciju novih audiovizualnih formi izvan konteksta društvene proizvodnje zabave i spektakla. Kino umjetnika zamišljeno je kao mjesto susreta umjetnika, filma, kustosa, kritike i publike, te pridonosi kontekstualizaciji relevantnih umjetničkih pojava, progovara o aktualnosti umjetničke proizvodnje, i njezinoj društvenoj ulozi, produkciji znanja, te internacionalizaciji umjetničke scene zaokupljene medijima pokretnih slika. U programu Kino umjetnika dosad su prikazani radovi umjetnika: Ursula Mayer, Shaun Gladwell, Gordon Matta Clark, Ibro Hasanović, Zlatko Kopljar, Damir Očko, Marko Lulić, Jasmina Cibic, Pilvi Takala, te programi Desktop cinema (Laure Prouvost, Sara Magenheimer, Kevin B. Lee, Distorted Mirror (Lisl Ponger, Peter Kubelka, Peter Tscherkasky, Mathias Muller), Video televizija Anticipacija, Share – Too much history, Difference Screen…

Kustosica: Branka Benčić / Voditelj projekta: Tihomir Milovac, MSU

Realizirano sredstvima Grada Zagreba, Ministarstva kulture RH i Hrvatskog audiovizualnog centra.
www.apotekapsu.hr
www.cinemaniac-thinkfilm.com

KINO UMJETNIKA: MUZEJ PRONAĐENOG FILMA
ARTISTS’ CINEMA: THE MUSEUM OF FOUND FOOTAGE
Program projekcija
Screening program

PROGRAM 1

HARUN FAROCKI: Schnittstelle / Interface / Sučelje, 1995
Dvokanalni video / double channel video, 25 min

ELI CORTIÑAS: Confessions with an open curtain, 2011
Video, 5:30 min

DOPLGENGER: Kameradin, 2018
Video, 6:10 min

ŽELJKO KIPKE: Unyielding Look into the Future, 2013
Video, 10: 25 min

DAMIR RADIĆ: Pariz pripada nama!/ Paris Belongs to us, 2016
Video, 5:08 min

DALIBOR MARITINIS: Egyptian Odessa Stairs, 2011
video, 6:54 min

JEAN GABRIEL PERIOT: The Devil, 2012
Film, 7:50 min

66 min

PROGRAM 2

NIKA AUTOR: Newsreel 63 – The Train of shadows / Filmski žurnal 63 – Vlak sjena, 2017
video, 39 min

HARUN FAROCKI: Arbeiter verlassen die Fabrik/ Workers leaving the factory, 1995
video, 36 min

75 min

Filmovi/Films: Ljubaznošću umjetnika / Courtesy of the artist, Local Films (Jean Gabriel Periot), Harun Farocki GbR – Antje Ehmann, Anna Faroqhi, Lara Faroqhi

Program Muzej pronađenog filma je u obliku izložbe bio predstavljen na Festivalu igranog filma u Puli, u okviru popratnog programa Cinemaniac – Misliti film.